questions:

Ik ben geïnteresseerd in de formele structuur van een school.
1. For which bureau/office are the teachers working? Where does their money come from?
 
2 Hoe zit het met bevoegdheden van de docenten? Eerste graad, tweede graad?
What kind of degrees are your teachers? We have bachelor teachers and senior teachers.
 
3 Welke contracten zijn er? Vast en tijdelijk?
What kind of contracts are there. If you hire somebody, is it temporary or for ever?
 
4 Hoe zit de beoordelingssystematiek in elkaar? Wie beoordeelt de docent? Rol van ouders en leerlingen? Wanneer kan een contract ontbonden worden?
What kind of evaluation do you have? Who gives feedback to the teacher? What is the role of the parents and children in this and can you fire a teacher just like that or?
 
5 Zijn de docenten tevreden over hun salaris? Is dat vrij onderhandelbaar of zijn er landelijke schalen of per staat?
Are the teachers satisfied about their salaries? Can they negotiate or is there a government scale?
 
6 Is er verschil tussen vakken qua salaris op basis van schaarste? Vb. een wiskunde docent verdient meer dan een docent kunst.
Is there a difference between the subjects if you look at salary? For instance: does a match teacher earn more than an arts teacher?
 
7 Wie bepaalt de vakinhoud en de methode van lesgeven?
Who makes the curriculum and the method of teaching?
 
8 Hoeveel lessen geven de docenten per week bij een fulltime baan?
If you work full-time, how many periods do you need to teach and how many hours do you have to be at school?
 
9 Hoe doen zij het met parttime docenten en de vergaderingen of extra activiteiten? Moeten die dan ook komen?
Do you have a lot of part-time teachers? And if they work part-time, do they have to come over to meetings or other activities on days they are not scheduled to teach?
 
10 Hebben ze iets als taakbeleid?
Is there a task policy?
 
11 Hoe is de verhouding mannen - vrouwen, fulltimers - parttimers?
What is the ration male-female- fulltime-parttime teachers?
 
12 Wordt er gewerkt met een lesrooster of is het onderwijs meer vraaggestuurd vanuit de leerlingen?
Do you work with a schedule or is the education more demand driven through the students?
 
13 Welke opleiding is er nodig om leraar te kunnen worden?
Which college do you have to go to to become a teacher?
 
14 Hoe worden leerlingen getoetst? Hoe vaak? Soorten toetsen? Rapporten?
How do you test your students? How many times? What kind of test? Do they get a report?
 
15 Is het geven van lessen meer een individueel iets of wordt er sterk gewerkt vanuit een team? Is dat vakoverstijgend of zijn het meer secties?
Is teaching individually or do the teachers work as a team? Is that interdisciplinary or is it more within your own field?
 
 
 
PDF
Contract Westford salaryscale
PDF [3.5 MB]
Download (4 downloads)
Word
Salary carlisle
Word [14.5 KB]
Download (0 downloads)
PDF
SalaryMatrix201415
PDF [301.8 KB]
Download (1 download)
PDF
RUBRIC Teachers evaluation
PDF [345.4 KB]
Download (5 downloads)