Biology:

Research question:

Hoeveel uren biologie wordt er gegeven per klas? Of is het een gedeelte van het grotere vak "science', Hoe ziet dat in de onderbouw en in de bovenbouw? Op welke manier differentieren ze? Hebben ze dan ook homogene klassen of niet?

Kan je foto's maken van DNA gerelateerde onderwerpen?

Wat is het hoogste niveau biologie? Kan je foto's maken van de lesboeken (voorkant en dus methode?)

Hebben ze ook digitale leermiddelen?

En hoe gaat het met al die buitenschoolse activiteiten? Wanneer doen leerlingen dan hun huiswerk?